• ΕλληνικάEnglish
Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
 • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
 • Κεντρικό Banner Slide 2 [760xX]
 • Κεντρικό Banner Slide 3 [760xX]
 • Κεντρικό Banner Slide 4
 • kentriko banner Slide 5
 • kentriko banner Slide 6
 • kentriko banner Slide 7
 • kentriko banner Slide 8
 • kentriko banner Slide 9
 • kentriko banner Slide 10
 • kentriko banner Slide 11

Ξεκινήσαμε το 1964. Ο Ιωάννης Μποτονάκης ξεκίνησε την κατασκευή ασφαλτοδιανομέων (Φέντεραλ), βασικού μηχανήματος στην τότε κατασκευή οδοποιίας (εφαρμοζόταν ο ανοικτός τύπος). 
Στην συνέχεια επεκτάθηκε και στην κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης, συντήρησης και μεταφοράς ασφάλτου αυτοκινούμενων σαρώθρων (σκούπες οδοποιίας) κινητών λιπαντικών μονάδων (κινητά λιπαντίρα) και μερών (τμημάτων) συγκροτημάτων παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος (ασφαλτικά συγκροτήματα).

                          Από το 2019 είμαστε αντιπρόσωποι της DYNAPAC στην Ελλάδα